مخالفت دلخوش با طرح ضداینترنت مجلس

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یا طرح اولیه مغایرت دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مخالفت با طرح محدودیت پیامرسانها نوشت:

طرح صیانت از حقوق کاربران با طرح اولیه مغایرت دارد و ارجاع آن به کمیسیون فرهنگی و خلع ید نمایندگان نیز مورد اعتراض اینجانب در مجلس قرار گرفت؛ اعتقاد داریم در این وانفسای کرونا و تنگی معیشت مردم، حمایت از پیامرسان های داخلی باید به گونه ای مدیریت شود که به کسب و کار مردم آسیب نرسد.

Share