دعوت از شهردار سیاهکل به عنوان سخنران کلیدی کنفرانس علوم هسته ای چین

با توجه به چاپ مقالات متعدد توسط دکتر نیک بین درمجلات بین المللی از جمله مجله شیمی و فیزیک تشعشع و مجله پیشرفت هایی در انرژی اتمی در کشور انگلستان در موضوع کاربرد نانوتکنولوژی در کاهش تشعشع اشعه گاما در سازه های بتنی این دعوت صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ایمان محمد پور نیک بین شهردار سیاهکل و از چهره های دانشگاهی شاخص شرق گیلان به عنوان سخنران کلیدی به کنفرانس علوم هسته ای در کشور چین دعوت شد.

با توجه به چاپ مقالات متعدد توسط دکتر نیک بین درمجلات بین المللی از جمله مجله شیمی و فیزیک تشعشع و مجله پیشرفت هایی در انرژی اتمی در کشور انگلستان در موضوع کاربرد نانوتکنولوژی در کاهش تشعشع اشعه گاما در سازه های بتنی این دعوت صورت گرفته است.

لازم به ذکر است ایمان محمدپور نیک بین در رتبه بندی اساتید مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور scimet.iau.ir بر اساس شاخص H توسط scopus جزء نفرات نخست می باشد.

وی همچنین نویسنده پنج کتاب در زمینه تئوری الاستیسیته، تئوری پایداری و تکنولوژی عالی بتن در کشور می باشد.

Share