تایید قطعی و نهایی انتخابات شورای رشت، کوچصفهان، خشکبیجار، لشت نشاء، لولمان و سنگر

صحت انتخابات در شهرهای رشت، کوچصفهان، خشکبیجار، لشت نشاء، لولمان و سنگر مورد تایید هیات عالی نظارت استان قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده بدینوسیله اعلام می‌گردد، صحت انتخابات در شهرهای رشت، کوچصفهان، خشکبیجار، لشت نشاء، لولمان و سنگر مورد تایید هیات عالی نظارت استان قرار گرفت.

 پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهرهای رشت، کوچصفهان، خشکبیجار، لشت نشاء، لولمان و سنگر می‌رساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و بعد از بررسی قانونی شکایات افراد، نتیجه تایید قطعی و نهایی انتخابات این شهرها به پیوست جدول ذیل می‌باشد.

اعضای اصلى شورای شهر رشت:

۱_آقای محمدحسین واثق کارگرنیا نام پدر محمد على دارای ۱۱۹۰۴ رأی
۲_آقای رضا عاشری منگودهی نام پدر محسن دارای ۱۱۳۴۸ رأی
۳_آقای علیرضا تاج شهرستانی نام پدر محمدعلی دارای ۱۰۹۷۸ رأی
۴_آقای مجید عزیزی نام پدر محمود دارای ۱۰۸۶۹ رأی
۵_آقای هادی رمضانی پاچکناری نام پدر پرویز دارای ۱۰۸۰۴ رأی
۶_آقای سیدحسین رضویان نام پدر سیدمرتضی دارای ۱۰۴۶۸ رأی
۷_آقای سیدامیرحسین علوی امندانی نام پدر میرشمس دارای ۹۹۶۸ رأی
۸_آقای مهدی نوری هریس نام پدر محمد دارای ۹۹۳۴ رأی
۹_آقای مسعود عباس نژادکارسیدانی نام پدر محمد دارای ۸۸۱۴ رأی
۱۰ _آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه نام پدر سیدحسین دارای ۸۷۶۹ رأی
۱۱ _آقای نادر حسینی مژدهه نام پدر حسین دارای ۸۱۹۴ رأی
و اعضای على البدل شورای شهر:
۱_آقای حسن کریمی کرنق نام پدرعوضعلی دارای ۷۴۵۳ رأی
۲_آقای محسن سماکڃی نام پدرمحمدتقی دارای ۷۱۸۸ رأی
۳_آقای محمدحسن عاقل منش نام پدرحسین دارای ۶۸۹۷ رأی
۴_آقای امید حبیبی لاسکی نام پدرباقر دارای ۶۷۷۷ رأی
۵_خانم مریم گیلان پور نام پدررمضان دارای ۶۳۲۳ رأی
۶_آقای محمد محمودیان نام پدربهلول دارای ۶۲۴۹ رأی
۷_آقای قنبر همتی نام پدررضا دارای ۶۲۳۲ رأی

اعضای اصلى شورای شهر خشکبیجار:

۱_آقای کاوه صفری یوسفی نام پدر غلامعلی دارای ۷۳۶ رأی
۲_آقای سلمان مظفری راد نام پدر ابراهیم دارای ۷۲۰ رأی
۳_خانم ثریا کهنی خشکبجاری نام پدر حاجیگل دارای ۷۱۴ رأی
۴_آقای سجاد طالقانی نام پدر حسین دارای ۵۸۴ رأی
۵_آقای سیدنواب حسینی کوهی نام پدر سیدتراب دارای ۵۳۶ رأی
و اعضای على البدل شورای شهر :
۱_آقای محمد یگانه گوی مقدم خشکبیجاری نام پدراحمد دارای ۴۸۲ رأی
۲_آقای محمدباقر نادری جورکویه نام پدرمرتضى دارای ۳۵۷ رأی
۳_آقای حسن معینی یوسفی نام پدرغلامحسین دارای ۳۲۶ رأی

اعضای اصلى شورای شهر لشت نشا:

۱_آقای مصطفی نظری زهنده نام پدر مرتضى دارای ۱۴۹۱ رأی
۲_آقای علیرضا ثمرولمی نام پدر غلامرضا دارای ۱۳۱۶ رأی
۳_آقای آرمان میرزانیاجورشری نام پدر حسن دارای ۱۱۷۱ رأی
۴_آقای عسکر یوسف زاده نام پدر محمود دارای ۹۸۳ رأی
۵_آقای محمد صادقی بالاجورشری نام پدر صفرعلی دارای ۹۶۳ رأی
و اعضای على البدل شورای شهر:
۱_آقای مجتبی میربلوک لیڃائی نام پدرمهرداد دارای ۹۵۸ رأی
۲_آقای سیدمحمد حسینی ولمی نام پدرسیدمهدی دارای ۸۵۵ رأی
۳_آقای ابراهیم حسنی توچائی نام پدرمحسن دارای ۷۸۴ رأی

اعضای اصلى شورای شهر کوچصفهان:

۱_آقای مهیار حسین زاده پیرموسائی نام پدر محمدتقی دارای ۲۵۵۹ رأی
۲_آقای حسین صادقی کوچصفهانی نام پدر فرامرز دارای ۲۴۳۰ رأی
۳_آقای سعید محمدابراهیم زاده پشکه نام پدر ناصر دارای ۲۲۵۱ رأی
۴_آقای شهاب حاجعلیپور نام پدر شهرام دارای ۷۶۴ رأی
۵_آقای حسین حسین پورلیموچائی نام پدر جانعلی دارای ۶۹۲ رأی
و اعضای على البدل شورای شهر :
۱_آقای حامد نژادرضائی گیلوائی نام پدرحمیدرضا دارای ۶۵۷ رأی
۲_آقای علی گلشن مژدهی نام پدرحسن دارای ۵۷۷ رأی
۳_آقای صفر حسین زاده پیرموسائی نام پدرقاسم دارای ۵۰۲ رأی

اعضای اصلى شورای شهر سنگر:

۱_آقای نادر کبریائی جوبنه نام پدر على دارای ۱۴۰۹ رأی
۲_آقای علیرضا حسن نیاخمیرانی نام پدر کاس دارای ۱۲۶۴ رأی
۳_آقای جعفر پورطالمی نام پدر حسن دارای ۹۰۹ رأی
۴_آقای سهراب یوسفی کیساری نام پدر صفر دارای ۹۰۶ رأی
۵_آقای مهدی مظلومی چماچائی نام پدر قاسم دارای ۹۰۶ رأی
و اعضای على البدل شورای شهر:
۱_آقای مجید پورصفرلیفکوئی نام پدرحسین دارای ۷۶۴ رأی
۲_آقای حجت کیاهی کدوسرائی نام پدرقربانعلى دارای ۶۸۰ رأی
۳_خانم ثمن خوشگوآینه وری نام پدرغلامرضا دارای ۶۲۶ رأی

 

اعضای اصلى شورای شهر لولمان:

۱_آقای آرش احمدیان رشت آبادی نام پدر حسن دارای ۱۴۴۸ رأی
۲_آقای علیرضا پاکزادکرباسدهی نام پدر صفر دارای ۱۴۳۱ رأی
۳_آقای شهرام زمانی رودبارکی نام پدر محمد دارای ۱۰۶۳ رأی
۴_آقای حسین زمانی رودبارکی نام پدر محمد دارای ۱۰۰۶ رأی
۵_آقای مصطفی مهربان رشت آبادی نام پدر حسینعلی دارای ۹۷۰ رأی
و اعضای على البدل شورای شهر :
۱_خانم عاطفه نوروزی رشت آبادی نام پدرحسن دارای ۹۴۹ رأی
۲_خانم سیده مریم پاک زادسلکی سری نام پدرسیدفاضل دارای ۹۱۹ رأی
۳_آقای سیدمحمود حسینی رشت آباد نام پدرسید جمال دارای ۷۲۸ رأی

Share