مخالفت چین با تحقیق درباره منشا کرونا

کمیته دولتی بهداشت چین از مخالفت با پیشنهاد جدیدسازمان جهانی بهداشت درباره آغاز مرحله دوم تحقیق درباره منشأ کرونا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نایب رئیس این کمیته گفت: چین هرگز از طرحی که سازمان جهانی بهداشت برای مرحله دوم تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا پیشنهاد کرده، پیروی نخواهد کرد.

زنگ یکسین با اشاره به اینکه این طرح به علم و فطرت سالم احترام نمی گذارد، تاکید کرد: پکن از تحقیقات علمی حمایت می کند اما ما با سیاسی کردن تحقیق درباره اصل کرونا مخالف هستیم.

این مقام چینی یادآور شد: مرحله دوم تحقیق درباره منشأ کروتا باید مبتنی بر نتایج تحقیقات مرحله اول باشد.

گفتنی است سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته از سرگیری مرحله دوم تحقیقات درباره منشأ ویروس کرونا را در چین پیشنهاد کرد که شامل معاینه و بررسی آزمایشگاهها و بازارهای ووهان می شود و از مقامات چین خواست شفاف باشند.

Share