تغییر در اسامی منتخبین شورای شهر لوندویل پس از بازشماری آرا

پس از بازشماری آرای حوزه انتخابیه شهر لوندویل از توابع شهرستان مرزی بندر آستارا، منتخبین این حوزه تغییر یافتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیدسعید میرقربانی نوکنده، سرپرست فرمانداری شهرستان مرزی بندر آستارا اظهار کرد: با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۲۸ خرداد۱۴۰۰، نتایج شمارش آرای نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لوندویل صادر شد.

وی ادامه داد: به اطلاع می‌رساند که صحت انتخابات در حوزه انتخابیه شهر لوندویل «بخش لوندویل» مورد تأیید قرار گرفت.

آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات:

۱_آقای فرهاد زرعی نام پدر نوید دارای ۱۵۹۴ رأی
۲_آقای شهرام حیائی نام پدر فرضاله دارای ۱۵۲۱ رأی
۳_آقای مهرداد غنی پوری نام پدر جمشید دارای ۱۴۹۹ رأی
۴_آقای سینا عسگرپور نام پدر قادر دارای ۱۳۶۸ رأی
۵_آقای داریوش کرم زاده نام پدر یوسف دارای ۱۳۴۹ رأی
به عنوان اعضای اصلى و
۱_آقای لطف اله پوراصلان نام پدرعبدالقادیر دارای ۱۳۳۹ رأی
۲_آقای حسن زرخواه نام پدرمحرمعلى دارای ۱۲۲۸ رأی
۳_آقای ودود نصیری نام پدرجلیل دارای ۱۱۶۸ رأی به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند.

 در شمارش اولیه، منتخبین شورای اسلامی این شهر ساحلی، فرهاد زرعی نام پدرنوید ۱۶۱۰ رأی، مهرداد غنی پوری نام پدر جمشید ۱۴۸۸ رأی، شهرام حیائی نام پدر فرض اله ۱۴۷۶ رأی، لطف اله پوراصلان نام پدر عبدالقادیر ۱۴۴۹ رأی و داریوش کرم زاده نام پدر یوسف ۱۳۸۲ رأی به عنوان عضو اصلی و سینا عسگرپور نام پدر قادر ۱۲۸۹ رأی و حسن زرخواه نام پدر محرمعلی ۱۲۲۹ رأی به عنوان عضو علی البدل معرفی شده بودند.

Share