اولین برداشت مکانیزه برنج در روستای لشکاجان

بخشدار مرکزی رودسر از اولین برداشت مکانیزه برنج در روستای لشکاجان بخش مرکزی رودسر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اولین برداشت مکانیزه برنج در روستای لشکاجان بخش مرکزی رودسر انجام گرفت.

بخشدار مرکزی رودسر در گفتگو با دیارمیرزا گفت: برنج هاشمی توسط کشاورز خادم زاده در سطح سه هزار متر برداشت شده است.

مجید قاسم پور افزود: بخش مرکزی رودسر حدود  ۵۵۰۰هکتار سطح زیر کشت دارد و در هر هکتار سه تن شلتوک بطور میانگین برداشت می شود.

Share