پس از انتشار برخی شایعات؛

امام جمعه اردبیل، رئیس قوه قضاییه می‌شود؟

آیت‌الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل در توییتر نوشت: این روزها عزیزان زیادی از سر حسن ظن به حقیر مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند که آیا رفتن شما به دستگاه قضایی صحت دارد؟ در جواب همه این عزیزان این بیت را برای آن‌ها می‌خوانم: به اندازه بود باید نمود / خجالت نبرد آنکه ننمود بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آیت‌الله عاملی، امام جمعه اردبیل در توییتی حضور احتمالی‌اش در ریاست قوه قضائیه را رد کرد.

آیت‌الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل در توییتر نوشت: این روزها عزیزان زیادی از سر حسن ظن به حقیر مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند که آیا رفتن شما به دستگاه قضایی صحت دارد؟ در جواب همه این عزیزان این بیت را برای آن‌ها می‌خوانم: به اندازه بود باید نمود / خجالت نبرد آنکه ننمود بود.

 

Share