آتش‌سوزی منزل مسکونی و نجات چهار شهروند گرفتار از تل دود در رشت!

شهرام مومنی از اتصال در سیستم سیم کشی برق از ناحیه جعبه فیوز منزل مسکونی خبر داد و گفت: با توجه به دود گرفتگی در هنگامه شب و حضور ساکنین؛ تیم نجات سریعا نسبت به خارج کردن چهار تن از طبقات سوم و چهارم اقدام کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آتش سوزی در طبقه دوم ساختمان به ساعت ۴:۱۲ یکشنبه (۱۴ تیرماه) به آتش نشانان اطلاع داده شد.

شهرام مومنی از اتصال در سیستم سیم کشی برق از ناحیه جعبه فیوز منزل مسکونی خبر داد و گفت: با توجه به دود گرفتگی در هنگامه شب و حضور ساکنین؛ تیم نجات سریعا نسبت به خارج کردن چهار تن از طبقات سوم و چهارم اقدام کردند.

رییس سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه آتش سریعا مهار شد و خوشبختانه گسترشی نداشت، افزود: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه و تخلیه کامل دود به آشیانه بازگشتند.

گفتنی است: این حادثه مصدومی نداشت.

Share