گزارش تصویری گردهمایی حامیان سینا مقدادی در رشت

گردهمایی حامیان سینا مقدادی کاندیدای شورای شهر رشت(کد انتخاباتی ۷۵۴) عصر روز شنبه برگزار شد.

گردهمایی حامیان سینا مقدادی کاندیدای شورای شهر رشت(کد انتخاباتی ۷۵۴) عصر روز شنبه برگزار شد.

Share