گزارش تصویری همایش انتخاباتی محمدحسین واثق کارگرنیا

امیرصالح غنجی: همایش انتخاباتی محمدحسین واثق کارگرنیا کاندیدای شورای شهر رشت در آخرین روز تبلیغات انتخابات برگزار شد.

امیرصالح غنجی: همایش انتخاباتی محمدحسین واثق کارگرنیا کاندیدای شورای شهر رشت در آخرین روز تبلیغات انتخابات برگزار شد.

Share