گزارش تصویری همایش انتخاباتی حامیان رئیسی در املش

ابوالفضل شکری: همایش انتخاباتی حامیان رئیسی در املش با سخنرانی اسدالله عباسی نماینده سابق رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

ابوالفضل شکری: همایش انتخاباتی حامیان رئیسی در املش با سخنرانی اسدالله عباسی نماینده سابق رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

Share