گزارش تصویری سخنرانی محمود صادقی در رشت

عصر امروز محمود صادقی در پیاده راه فرهنگی رشت، در ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی سخنرانی کرد.

نغمه محمدخواه: همایش انتخاباتی حامیان عبدالناصر همتی با سخنرانی محمود صادقی در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.

Share