گزارش تصویری حضور مردم پای صندوق های رای در بندر آستارا

مردم شهرستان بندر آستارا با حضور در شعب؛ آرای خود را به داخل صندوق های رای انداختند.

آرش جوهری: مردم شهرستان بندرآستارا نیز با حضور در شعب؛ آرای خود را به داخل صندوق های رای انداختند.

 

Share