گزارش تصویری تجمع حامیان رئیسی در لنگرود

ابوالفضل شکری: تجمع حامیان رئیسی عصر روز سه شنبه با سخنرانی رستم قاسمی کاندیدای انصرافی ریاست جمهوری و پرویز محمدنژاد نماینده لنگرود در مجلس در پارک فجر لنگرود برگزار شد.

ابوالفضل شکری: تجمع حامیان رئیسی عصر روز سه شنبه با سخنرانی رستم قاسمی کاندیدای انصرافی ریاست جمهوری و پرویز محمدنژاد نماینده لنگرود در مجلس در پارک فجر لنگرود برگزار شد.

Share