پسماند، معضل همیشگی شهر رشت

مهدی نوری هریس در یادداشتی مطرح کرد: عدم جمع آوری و دفع اصولی زباله باعث آلودگی ‌رودخانه های شهری خواهد شد که این موضوع امروزه به یکی از مشکلات بزرگ زندگی شهروندان رشت تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهدی نوری هریس در یادداشتی مطرح کرد: سالهاست رشت با معضل پسماند مواجه است و میلیاردها بودجه صرف مراکز تصفیه زباله در سراوان شده است اما تا امروز نتیجه ای از آن گرفته نشده و حتی جمع آوری زباله ها در منطقه سراوان باعث لطمه های فراوانی بر محیط زیست و زندگی مردم این منطقه شده است.

متاسفانه بیشتر از آنکه به پسماند به عنوان یکی از مشکلاتی که باید راه حلی جامع برای آن پیدا کرد توجه کنیم همیشه حواشی این مجموعه مورد توجه بوده و هیچ گاه راه حلی هم پیدا نشده است.

شهرداران و شورای شهر از اولین روزهای تصدی پست خود با شعار و برنامه های مختلفی شروع به فعالیت می کنند و پسماند را هم جزئی از همان قرار می دهند تا رزومه کاریشان را پربار تر نشان دهند اما تا امروز هیچکدام از این برنامه ها کمکی به حل جامع و کامل معضل پسماند نکرده است.

تولید زباله جزئی از زندگی بشر است و توجه به دفع زباله ها ارتباط مستقیم با وضعیت و راحتی زندگی اقشار جامعه دارد و نیازمند به کارگیری افرادی متخصص و دلسوز در این زمینه است.

عدم جمع آوری و دفع اصولی زباله باعث آلودگی ‌رودخانه های شهری خواهد شد که این موضوع امروزه به یکی از مشکلات بزرگ زندگی شهروندان رشت تبدیل شده است.

سالهاست همه مسئولین مدیریت شهری در حال ارائه طرح و برنامه در این زمینه هستند اما تا امروز جای متخصصان این امر برای حل این موضوع خالی بوده است.

باید توجه کرد که سلامت جامعه یکی از مهمترین مسائلی است که در صورت عدم رسیدگی به پسماندهای شهری دچار تهدید جدی خواهد شد.

به موضوع پسماند اگر صحیح و اصولی رسیدگی شود از نظر اقتصادی نیز میتواند مورد بررسی قرار بگیرد و از چالش به فرصت سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.

اما تا امروز شهر رشت فقط با مجموعه ای از مشکلات و چالش های پسماند مواجه بوده که برای هیچ کدام نیز راه حلی در انداز‌ه‌های مرکز استان گیلان پیدا نشده تنها نتیجه حاصله؛ جلسات متعدد و بودجه هایی بوده که به این امر تخصیص داده شده اما با توجه به برخوردهای غیر تخصصی عمداتا هدر رفته است.

اهمیت دادن به محیط زیست، مهم شمردن جان انسانهاست و نیازمند توجه خاص!

Share