از صبح روز ۲۲ خرداد ماه صورت می‌گیرد؛

قطع آب کشاورزی اراضی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان

محمدجواد خانی‌پور، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گیلان از قطع آب کشاورزی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان از صبح روز ۲۲ خرداد ماه به مدت چهار روز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گیلان از قطع آب کشاورزی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان از صبح روز ۲۲ خرداد ماه به مدت چهار روز خبر داد.

محمدجواد خانی‌پور با اعلام این خبر گفت: آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر (مناطق مرکزی گیلان شامل شهرستان‌های رشت و خمام) از صبح روز ۲۲ خرداد ماه به مدت ۴ روز قطع و پس از آن، چهارمین مرحله آبگذاری این مناطق از ۲۶ خرداد ماه به مدت ۸ روز انجام خواهد شد.

Share