رشت در قاب تجلی فرهنگ و هنر | جوانان نیاز به انگیزه‌سازی دارند

فرهنگ سازی مهمترین مقوله ای است که در هر جامعه ای که به آن پرداخته می شود، چالش‌های جامعه بشری رو به کاهش و فعالیت‌هایی که پیشرفت به همراه دارد افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سینا مقدادی کاندیدای شورای شهر رشت در یادداشتی نوشت:

فرهنگ سازی مهمترین مقوله ای است که در هر جامعه ای که به آن پرداخته می شود، چالش‌های جامعه بشری رو به کاهش و فعالیت‌هایی که پیشرفت به همراه دارد افزایش می یابد.

زندگی نوین شهری برای کیفیت بهتر نیازمند همراهی همه افرادی است که ساکن کلانشهر ها و شهرها هستند و این مهم حاصل نمی شود مگر با فرهنگ‌سازی

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است.

تلفیق فرهنگ و هنر، بهترین شیوه برای گسترش آن می باشد و شهر رشت نیز از دیرباز در این دو مقوله شهره بوده است.

توجه به هنر‌های خاص و بومی برای انتشار فرهنگ غنی رشت یکی از موضوعات مهمی است که نیاز به توجهی ویژه و همیشگی دارد.

تدوین برنامه‌های مدون، تشویق هنرمندان و آموزش هنرهای بومی به نسل جوان از اصلی ترین شاخصه‌های بسط و گسترش فرهنگی است.

جوانان نیاز به انگیزه‌سازی دارند و حمایت بهترین راه ایجاد شوق در آنهاست تا هر روز خلاقیت‌های بدیع خود را به رخ بکشند.

اگر برای هنرمندان جوان، عرصه و امکانات فراهم شود، بطور حتم بهترین اشاعه‌دهندگان فرهنگی خواهند بود و در این میان کارآفرینی نیز رخ می‌دهد.

در هم آمیختن، هنر، اشتغال و کسب درآمد که یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه کنونی است، انگیزه‌سازی را نیز فراهم خواهد نمود.

امید دارم؛ با برنامه‌هایی کاربردی بتوانیم هر روز به این اهداف نزدیکتر بشویم و شاهد شور و نشاط اجتماعی باشیم.

Share