رأی علی جنتی در انتخابات مشخص شد | ملتی را در ۲۸ خرداد به اسارت گرفته اند

فرزند آیت الله جنتی با اعلام حمایت از عبدالناصر همتی در انتخابات نوشت: میدان را برای ترکتازی فرصت طلبان باز نگذاریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی جنتی، فرزند آیت الله جنتی و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد در پستی اینستاگرامی نوشت:

برای دفاع از جمهوریت نظام در برابر واپس گرایان تشنه قدرت که با استفاده ابزاری از آراء مردم اندیشه حکومت اسلامی و یکپارچگی قدرت در سردارند و با سنگ اندازی در راه توسعه کشور ملتی را در ۲۸ خرداد به اسارت گرفته اند از عبدالناصر همتی در انتخابات حمایت کنیم و میدان را برای ترکتازی فرصت طلبان باز نگذاریم.

 

Share