میدانم آنقدر شعار شنیده اید که خسته اید!

دلنوشته مهندس امید حبیبی خطاب به رشتوندان

اندک اندک زمان آن فرا می رسد تا در انتخابات پیش روی با انتخاب صحیح؛ نفسی دوباره به رشت بی جان دهیم و فرصت را برای خدمت جوانان متخصص، با تجربه، دلسوز و پاکدست فراهم آوریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، امید حبیبی خطاب به رشتوندان در دلنوشته ای نوشت:

رشتوندان عزیزم سلام؛

میدانم آنقدر شعار شنیده اید که خسته اید! رشت، شهر اولین های ما خسته است!

اما اگر ” انتخاب” درست داشته باشیم، ” فرصت های” مناسبی پیدا می کنیم تا ” تغییرات” زیادی در زندگی شخصی، اجتماعی و پیرامون خود ایجاد کنیم.
شهروندان شریف و عزیز شهر باران های نقره ای، شهر اولین ها و شهر خلاق خوراک شناسی در یونسکو؛ حال اندک اندک زمان آن فرا می رسد تا در انتخابات پیش روی با انتخاب صحیح؛ نفسی دوباره به رشت بی جان دهیم و فرصت را برای خدمت جوانان متخصص، با تجربه، دلسوز و پاکدست فراهم آوریم تا با ایجاد تغییراتی در ساختار شهری از جمله:

برون سپاری صدور پروانه های ساختمانی

ساماندهی و رفع مشکلات املاک نسقی

اصلاح طرح تفضیلی شهر

جذب سرمایه گذار برای احیاء تالاب عینک

خدمات شهری

امورات زیربنایی و عمرانی

زیباسازی و مبلمان شهری

حمل و نقل و رفع معضل ترافیک

پسماند و ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا

بهداشت شهری و ساماندهی رودخانه های آلوده شهر

جذب سرمایه گذار بجهت اجرای پروژه های نوین گردشگرپذیر و تقویت اقتصاد شهری

توجه به کسب و کارهای شهری

حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی و… شهرمان را بسازیم تا ابتداء خود لذت زندگی در یک شهر مدرن و زیبا را تجربه کنیم و سپس برای فرزندان و آیندگانمان الگوهای مناسبی را بر جای بگذاریم.

به امید آن روز که رشت عزیز دوباره شهر اولین ها شود.

ارادتمند همه رشتوندان عزیزم:

امید حبیبی

Share