تعهدنامه محسن رضایی به مردم منتشر شد

محسن رضایی تعهدنامه‌‌ای را امضا کرد که در آن نوشته شده بود: اگر بعد از دوسال وعده‌های‌ خود را عملیاتی نکردم از اداره قوه مجریه کنار روم و فرصت بهتر زندگی کردن را از شما نگیرم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،محسن رضایی تعهدنامه‌ای را امضا کرد که در آن نوشته شده است: اگر بعد از ۲ سال وعده‌های‌ خود را عملیاتی نکردم از اداره قوه مجریه کنار روم و فرصت بهتر زندگی کردن را از شما نگیرم.

Share