تصاویری از تشکیل صف اخذ رای در رشت

در نخستین ساعات آغاز رای گیری شاهد ازدحام و تشکیل صف جهت شرکت در انتخابات هستیم. تصاویر زیر مربوط به شعبه اداره پست در پیاده راه رشت است.  

در نخستین ساعات آغاز رای گیری شاهد ازدحام و تشکیل صف جهت شرکت در انتخابات هستیم. تصاویر زیر مربوط به شعبه اداره پست در پیاده راه رشت است.

 

Share