انتشار اصلاحیه آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر رشت

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اصلاحیه مربوط به اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شورای شهر رشت منتشر شد که در بین نام تائیدصلاحیت شدگان محمدرضا خاکسار به چشم می خورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اصلاحیه مربوط به اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شورای شهر رشت منتشر می گردد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان رشت، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رشت می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار می شود و اصلاحیه مرتبط با اسامی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر رشت طی فرم شماره ۲۸و به شرح جداول pdf به شرح می باشد.

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رشت به شرح زیر می باشد:

– ۱ آقای ابراهیم آبادگردورودخانی مشهور به بهزاد فرزند جانعلی کد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای مهدی ابراهیم نژادچماچائی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۵
– ۳ آقای میلاد ابراهیمی علی آبادی فرزند بهروز کد نامزد ۱۲۷
– ۴ آقای اسماعیل ابراهیمی نصیرمحله مشهور به زهیر فرزند عباد کد نامزد ۱۲۸
– ۵ آقای اسحاق احتشامی فرزند احمدعلی کد نامزد ۱۲۹
– ۶ آقای علی احمدنیا فرزند رشید کد نامزد ۱۴۱
– ۷ آقای حسین احمدیان مشهور به احمدیان خرطومى فرزند نبی کد نامزد ۱۴۵
– ۸ آقای مرتضی احمدی سراوانی مشهور به مهندس فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۶
– ۹ آقای سیدعلی اصغر اخباری آزادپیشخانی فرزند گلمیر کد نامزد ۱۴۷
– ۱۰ خانم کیمیا اخباری لاکانی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۴۸
– ۱۱ آقای محمد آرتامهر مشهور به پشت چمن فرزند موسی کد نامزد ۱۴۹
– ۱۲ آقای غلامرضا آزموده خشت مسجدی فرزند مختار کد نامزد ۱۵۱
– ۱۳ آقای صمد آژیری فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴
– ۱۴ آقای سیدجواد اسحاقی فرزند سیدعبدالله کد نامزد ۱۵۶
– ۱۵ آقای عارف اسدالهی ارم ساداتی مشهور به عارف فرزند قسمت کد نامزد ۱۵۷
– ۱۶ آقای محمدرضا اسدی فرزند مهدی کد نامزد ۱۵۸
– ۱۷ آقای علی اسفندیاری مشهور به میلاد فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۵۹
– ۱۸ آقای محمدصادق اسلامی کجیدی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۶۱
– ۱۹ آقای فرزام اسماعیل پورلیف شاگرد فرزند رضا کد نامزد ۱۶۲
– ۲۰ آقای هادی اسماعیلی فرزند تقی کد نامزد ۱۶۴
– ۲۱ آقای مهدی اسمعیلی ورکی فرزند محمود کد نامزد ۱۶۵
– ۲۲ آقای ادریس اصلاحی طبالوندانی فرزند مجید کد نامزد ۱۶۷
– ۲۳ آقای امیر اصلانی زیدهی فرزند اصلان کد نامزد ۱۶۸
– ۲۴ آقای محمد افتخاری سدهی فرزند هادی کد نامزد ۱۶۹
– ۲۵ آقای ناصر آفرین زادخشکنودهانی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۱
– ۲۶ آقای حسام افسوس بی ریا فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۷۴
– ۲۷ خانم فرحناز افشین فرزند فرامرز کد نامزد ۱۷۵
– ۲۸ خانم فرزانه آقاجان لیافو فرزند سلیم کد نامزد ۱۷۶
– ۲۹ خانم فاطمه آقاجانی کیاسه فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۷۸
– ۳۰ آقای یاسر آقائی پیرکوهی فرزند یحیی کد نامزد ۱۷۹
– ۳۱ آقای رضا اکبری چیرانی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱
– ۳۲ آقای مهدی الماسی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۸۲
– ۳۳ آقای مرتضی امام پورچاکری فرزند حسن کد نامزد ۱۸۴
– ۳۴ خانم سیده زهرا امامی مؤیدی فرزند سیدزین العابدین کد نامزد ۱۸۵
– ۳۵ آقای بهروز امانی فرزند کاسعلی کد نامزد ۱۸۶
– ۳۶ خانم مریم امانی پرچکوهی فرزند امان اله کد نامزد ۱۸۷
– ۳۷ آقای مسعود امجد فرزند موسی کد نامزد ۱۸۹
– ۳۸ خانم کبری امیراحمدی چماچار مشهور به اناهیتا فرزند حاجی قلی کد نامزد ۱۹۱
– ۳۹ آقای علی امینی دوست فرزند غلام کد نامزد ۱۹۲
– ۴۰ آقای رضا امینی سیاهمزگی مشهور به امیر فرزند احمد کد نامزد ۱۹۴
– ۴۱ آقای مهدی اوجاقی فرزند کریم کد نامزد ۱۹۵
– ۴۲ آقای مرتضی باباخانی گلنگشی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۶
– ۴۳ آقای پویا بابائی اولم فرزند ولی اله کد نامزد ۱۹۷
– ۴۴ آقای ناصر باقرزاده لاکانی فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۸
– ۴۵ آقای علیرضا باقری مشهور به على فرزند حسین کد نامزد ۲۱۲
– ۴۶ آقای محمد باقری چهارده فرزند شاهپور کد نامزد ۲۱۴
– ۴۷ آقای سیدمحمدمهدی باکی هاشمی فرزند سیدتقی کد نامزد ۲۱۵
– ۴۸ آقای علیرضا بخشی نژادعلی نودهی مشهور به سپنتا فرزند محمد کد نامزد ۲۱۶
– ۴۹ آقای مهرداد بردبارطاهرگورابی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۷
– ۵۰ آقای محمدرضا برزگرمقدم بازقلعه فرزند حسن کد نامزد ۲۱۸
– ۵۱ آقای مجید بشردوست مشهور به فربد فرزند عبدالحمید کد نامزد ۲۱۹
– ۵۲ آقای مصطفی بلورچی فرزند فریدون کد نامزد ۲۴۱
– ۵۳ آقای علی بهجتی ماسوله فرزند بهرام کد نامزد ۲۴۲
– ۵۴ خانم معصومه پاداش ستوده فرزند هاشم کد نامزد ۲۴۵
– ۵۵ آقای نیما پارساضیابری مشهور به رضا فرزند حسین کد نامزد ۲۴۶
– ۵۶ آقای فریدون پورسمیعی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۴۷
– ۵۷ آقای ابوالفضل پورمجیب اسطلکی فرزند عباس کد نامزد ۲۴۹
– ۵۸ آقای سیدمحمد پورمحب حسینی مشهور به سید ابراهیم فرزند سیدقاسم کد نامزد ۲۵۱
– ۵۹ آقای رحیم پورمحمدی گواسرائی فرزند تقی کد نامزد ۲۵۲
– ۶۰ آقای رامتین پوریوسفی اباتری فرزند رامین کد نامزد ۲۵۴
– ۶۱ آقای محسن پیرزاده فرزند کریم اله کد نامزد ۲۵۶
– ۶۲ آقای مجید پیرزاده کلشتری فرزند کریم اله کد نامزد ۲۵۷
– ۶۳ آقای حسن پیره فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۵۸
– ۶۴ آقای عقیل پیک تملی فرزند عزیز کد نامزد ۲۵۹
– ۶۵ آقای علیرضا تاج شهرستانی مشهور به ولى شکوفه سرایى- دکتر ولى- شکوفه سرایى-روخان کناری فرزند
محمدعلی کد نامزد ۲۶۱
– ۶۶ آقای آرش تجددی پاسکیابی فرزند عباس کد نامزد ۲۶۲
– ۶۷ آقای مهدی تربیت فرزند یداله کد نامزد ۲۶۴
– ۶۸ آقای محمدرضا ترک فرزند مراد کد نامزد ۲۶۵
– ۶۹ آقای مجتبی توفیقی فرزند حسین کد نامزد ۲۶۸
– ۷۰ آقای بهنیا ثابت رفتار فرزند حسین کد نامزد ۲۶۹
– ۷۱ آقای طاها جاوید فرزند انور کد نامزد ۲۷۱
– ۷۲ آقای محمد جباری جم مشهور به محمود فرزند ولی اله کد نامزد ۲۷۲
– ۷۳ آقای حجت جذب فرزند علی کد نامزد ۲۷۴
– ۷۴ آقای علی جلیلی فرزند صورتعلی کد نامزد ۲۷۵
– ۷۵ آقای صابر جمالی شهربیجاری فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۷۸
– ۷۶ آقای آرش جمشیدی کوکنه فرزند خیراله کد نامزد ۲۷۹
– ۷۷ آقای محمد جهانگیری سیاهمزگی مشهور به محسن فرزند عظیم کد نامزد ۲۸۱
– ۷۸ آقای مهدی جوادپور فرزند سمران کد نامزد ۲۸۲
– ۷۹ آقای محمدمهدی جوادی مشهور به گیلانی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۸۴
– ۸۰ آقای حسن حاتم جعفری فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۸۵
– ۸۱ آقای حسین حاجتی مشهور به شهریار فرزند نورمحمد کد نامزد ۲۸۶
– ۸۲ خانم مریم حاج نجفی فرزند حسین کد نامزد ۲۸۹
– ۸۳ آقای محمد حاجی جعفری مشهور به مهران فرزند حسین کد نامزد ۲۹۲
– ۸۴ آقای هادی حاجی عباسی صومعه سرائی فرزند محمد کد نامزد ۲۹۴
– ۸۵ آقای امیر حامدی مهره فرزند اسمعلی کد نامزد ۲۹۵
– ۸۶ آقای احمد حبیبی ستوا فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۹۶
– ۸۷ آقای امید حبیبی لاسکی مشهور به فیضاله فرزند باقر کد نامزد ۲۹۷
– ۸۸ خانم مریم حسن پورچوبه ثانی فرزند محمد کد نامزد ۲۹۸
– ۸۹ آقای حسین حسنی فرزند محمد کد نامزد ۴۱۲
– ۹۰ خانم مهدیه حسنی فرزند جهانبخش کد نامزد ۴۱۴
– ۹۱ آقای سیدجلال حسنی پورکردمحله فرزند سیدتقی کد نامزد ۴۱۵
– ۹۲ آقای حمیدرضا حسین زاده پیربازاری مشهور به حمید بلند فرزند احمد کد نامزد ۴۱۶
– ۹۳ آقای محمود حسین زاده صیقلانی فرزند عزیز کد نامزد ۴۱۷
– ۹۴ آقای یاسین حسینی فرزند طالب کد نامزد ۴۱۸
– ۹۵ آقای نادر حسینی مژدهه فرزند حسین کد نامزد ۴۱۹
– ۹۶ آقای سیدمحمد حمیدی عدلی فرزند سیداسمعیل کد نامزد ۴۲۴
– ۹۷ آقای حامد خاتمی دلیوند فرزند یعقوب کد نامزد ۴۲۵
– ۹۸ خانم سمیه خاکسار مشهور به …. فرزند مجتبی کد نامزد ۴۲۶
– ۹۹ آقای محمدرضا خاکسارنجفی فرزند عزیزعلی کد نامزد ۴۲۷
– ۱۰۰ آقای مجتبی خانجانزاده فرزند محمدرسول کد نامزد ۴۲۸
– ۱۰۱ خانم صغری خانزاده خرطومی فرزند حسین کد نامزد ۴۲۹
– ۱۰۲ آقای محمد خان میرزائی فرزند رسول کد نامزد ۴۵۱
– ۱۰۳ آقای نادر خدادادی لزرجان فرزند تاروردی کد نامزد ۴۵۲
– ۱۰۴ خانم مرجان خنده جام فرزند محمود کد نامزد ۴۵۴
– ۱۰۵ آقای هادی خوشرفتارسلیماندارابی فرزند احمد کد نامزد ۴۵۶
– ۱۰۶ خانم زینب خوش روش گشتی فرزند فرخ کد نامزد ۴۵۷
– ۱۰۷ آقای احمد خوش گفتارپسیخانی مشهور به آرش فرزند محمد کد نامزد ۴۵۹
– ۱۰۸ آقای عباس خیرخواه صیقلانی فرزند عنایت کد نامزد ۴۶۱
– ۱۰۹ آقای فرزاد داداش زاده فرزند طاهر کد نامزد ۴۶۲
– ۱۱۰ آقای علی درجزی قاضیانی مشهور به دستجردی فرزند عیسی کد نامزد ۴۶۴
– ۱۱۱ آقای محمد دفاعی پشته مشهور به محمد دفاعى فرزند خدابخش کد نامزد ۴۶۵
– ۱۱۲ آقای حامد دلدارمسرور فرزند محمد کد نامزد ۴۶۷
– ۱۱۳ خانم معصومه رجبی پاپکیادهی فرزند حسن کد نامزد ۴۷۱
– ۱۱۴ آقای فرداد رجبی پسیخانی فرزند حسن کد نامزد ۴۷۲
– ۱۱۵ آقای حسن رجیون پلکوئی فرزند محمد کد نامزد ۴۷۴
– ۱۱۶ آقای جلیل رحمان پور فرزند عسگر کد نامزد ۴۷۵
– ۱۱۷ آقای علی رحیم زاده متحد فرزند عبدالرضا کد نامزد ۴۷۶
– ۱۱۸ آقای رضا رسولی مشهور به استاد رسولى فرزند محمود کد نامزد ۴۷۹
– ۱۱۹ آقای مهدی رشادکوچصفهانی مشهور به فرزان فرزند نصرت اله کد نامزد ۴۸۱
– ۱۲۰ آقای عزیز رضائی فرزند فیروز کد نامزد ۴۸۴
– ۱۲۱ آقای سیدحسین رضویان مشهور به مجری تلویزیون _سید فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۴۸۵
– ۱۲۲ آقای محمدعلی رفعتی ساجدی مشهور به پیمان فرزند مهدی کد نامزد ۴۸۶
– ۱۲۳ آقای کیانوش رفیعی مشهور به استاد رفیعی فرزند احمد کد نامزد ۴۸۷
– ۱۲۴ آقای عبدالرضا رفیعی پورچیرانی فرزند اسمعیل کد نامزد ۴۸۹
– ۱۲۵ آقای هادی رمضانی پاچکناری فرزند پرویز کد نامزد ۴۹۲
– ۱۲۶ آقای مرتضی رمضانی شیرکوهی فرزند علی کد نامزد ۴۹۴
– ۱۲۷ آقای محمد رنجی شیشه گورابی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۴۹۶
– ۱۲۸ آقای محمد رئوف قصابسرائی مشهور به محمد رئوف فرزند محمدحسن کد نامزد ۴۹۷
– ۱۲۹ آقای ستار زال نژاد فرزند فریبرز کد نامزد ۴۹۸
– ۱۳۰ آقای خسرو زندی فر مشهور به آرش فرزند قاسم کد نامزد ۵۱۴
– ۱۳۱ آقای آیدین زیبائی دیوشلی فرزند درویشعلی کد نامزد ۵۱۵
– ۱۳۲ آقای مازیار سادیس میانبری فرزند مهدی قلی کد نامزد ۵۱۶
– ۱۳۳ آقای محمدمهدی سرگل مشهور به حجت فرزند حسن کد نامزد ۵۱۷
– ۱۳۴ آقای حسین سرمست نوکنده فرزند حسن کد نامزد ۵۱۸
– ۱۳۵ آقای محسن سماکڃی مشهور به مهیار فرزند محمدتقی کد نامزد ۵۲۱
– ۱۳۶ آقای سجاد سمیعی خطیبانی فرزند احمد کد نامزد ۵۲۴
– ۱۳۷ آقای سیدعلی سیدنژاد مشهور به دکتر سیدنژاد فرزند سیدمحمود کد نامزد ۵۲۵
– ۱۳۸ آقای رضا شادپاشاکی فرزند علیجان کد نامزد ۵۲۶
– ۱۳۹ خانم عاقله شادپورذوالپیرانی فرزند رحیم کد نامزد ۵۲۷
– ۱۴۰ خانم رقیه شادمان فرزند تقی کد نامزد ۵۲۸
– ۱۴۱ آقای محمد شاه محمدی فرزند محمود کد نامزد ۵۲۹
– ۱۴۲ خانم زهرا شعبان پورششکل فرزند محمود کد نامزد ۵۴۵
– ۱۴۳ آقای امید شعبان مرکیه فرزند اسمعیل کد نامزد ۵۴۶
– ۱۴۴ آقای محمد شفیعی حق شناس فرزند محمود کد نامزد ۵۴۷
– ۱۴۵ آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه مشهور به استاد دانشگاهد فرزند سیدحسین کد نامزد ۵۴۸
– ۱۴۶ آقای شمس الله شمسینی غیاثوند فرزند علی کد نامزد ۵۶۱
– ۱۴۷ آقای وحید شیرزادسیبنی فرزند بهزاد کد نامزد ۵۶۵
– ۱۴۸ خانم فاطمه شیرزاده مشهور به فاطمه شیرزاد فرزند رجبعلی کد نامزد ۵۶۷
– ۱۴۹ آقای بهروز شیعه یان فرزند محمود کد نامزد ۵۶۸
– ۱۵۰ آقای محمدرضا صابری خشکبجاری فرزند محمد کد نامزد ۵۶۹
– ۱۵۱ آقای محمدرضا صادقی خطیبانی فرزند هرمز کد نامزد ۵۷۱
– ۱۵۲ خانم لیدا صادقی لطف آباد فرزند عزیزاله کد نامزد ۵۷۲
– ۱۵۳ آقای شاهرخ صالحی چکوسری فرزند حسین کد نامزد ۵۷۴
– ۱۵۴ آقای حسین صدر فرزند هادی کد نامزد ۵۷۵
– ۱۵۵ آقای سیامک صدرالهی فرزند علی صفر کد نامزد ۵۷۶
– ۱۵۶ آقای سهیل صدرائی مقدم بالاکویخی فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۷۸
– ۱۵۷ آقای محمد صفری فرزند سلیمان کد نامزد ۵۸۱
– ۱۵۸ آقای مازیار صیادی امیرکیاسر فرزند ناصر کد نامزد ۵۸۲
– ۱۵۹ آقای ابراهیم طاهررفتار مشهور به ایمان فرزند احمد کد نامزد ۵۸۴
– ۱۶۰ آقای سیدایمان طلوعی برازنده فرزند سیدمهدی کد نامزد ۵۸۵
– ۱۶۱ آقای منصور ظهیری شیرآباد مشهور به ظهیری فرزند فرجود کد نامزد ۵۸۶
– ۱۶۲ خانم نگین عابدمینو فرزند اللهویردی کد نامزد ۵۸۷
– ۱۶۳ آقای رضا عاشری منگودهی مشهور به عاشوری فرزند محسن کد نامزد ۵۸۹
– ۱۶۴ آقای محمدحسن عاقل منش مشهور به مهران فرزند حسین کد نامزد ۵۹۲
– ۱۶۵ آقای مسعود عباس نژادکارسیدانی فرزند محمد کد نامزد ۵۹۴
– ۱۶۶ آقای سعید عبداله زاده خاکیانی فرزند حسین کد نامزد ۵۹۵
– ۱۶۷ آقای محسن عبدی کرنق فرزند رجبعلی کد نامزد ۵۹۶
– ۱۶۸ آقای مجید عزیزی مشهور به لیفکوئى فرزند محمود کد نامزد ۵۹۷
– ۱۶۹ آقای سلمان عسکری جیرهنده مشهور به سلمان فرزند مرتضی کد نامزد ۶۱۲
– ۱۷۰ آقای سیدحمیدرضا علوی فرزند سیدجمال کد نامزد ۶۱۴
– ۱۷۱ آقای سیدامیرحسین علوی امندانی فرزند میرشمس کد نامزد ۶۱۵
– ۱۷۲ آقای سیدجمال علوی گیلوان فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۶۱۶
– ۱۷۳ آقای نیما علی بلندی مشهور به بلندی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۶۱۷
– ۱۷۴ آقای سجاد علی پور مشهور به سجادی فرزند رحمت کد نامزد ۶۱۸
– ۱۷۵ خانم مریم علی پورلزرجانی فرزند قاسم کد نامزد ۶۲۱
– ۱۷۶ آقای حامد علیپورمامودان فرزند حسین کد نامزد ۶۲۴
– ۱۷۷ آقای بهرام علی دوست گلرودباری فرزند جعفر کد نامزد ۶۲۵
– ۱۷۸ آقای حسن عیوضی کرنق فرزند تجارعلی کد نامزد ۶۲۹
– ۱۷۹ آقای نعمت اله غزالی فرزند علی کد نامزد ۶۴۱
– ۱۸۰ آقای اسماعیل غفوری فرزند باباخان کد نامزد ۶۴۵
– ۱۸۱ خانم ام البنین فتوحی سدهی مشهور به امنه فرزند احمد کد نامزد ۶۴۶
– ۱۸۲ آقای غلامرضا فرجاه فرزند محمد کد نامزد ۶۴۷
– ۱۸۳ خانم فروغ فریدنیا فرزند صفر کد نامزد ۶۴۸
– ۱۸۴ آقای اصغر قاسمی شمس فرزند محمد کد نامزد ۶۵۱
– ۱۸۵ آقای مجتبی قدیمی فرزند ایوب کد نامزد ۶۵۲
– ۱۸۶ آقای داریوش قربانزاده فرزند کیانوش کد نامزد ۶۵۴
– ۱۸۷ آقای ناصر قربانعلی نضارپور فرزند ولی کد نامزد ۶۵۶
– ۱۸۸ آقای خسرو قربانی مشهور به حاج خسرو فرزند منصور کد نامزد ۶۵۷
– ۱۸۹ آقای مجید قصاب زاده فرزند عبدالحمید کد نامزد ۶۵۹
– ۱۹۰ آقای حسن قنبری تمرین فرزند فتح اله کد نامزد ۶۷۱
– ۱۹۱ آقای علیرضا قهرمانی فرزند عیسی کد نامزد ۶۷۲
– ۱۹۲ آقای پوریا قویدل فرزند عطاءاله کد نامزد ۶۷۴
– ۱۹۳ آقای داود قیاسی غیاث آباد فرزند شرین الله کد نامزد ۶۷۵
– ۱۹۴ آقای جواد کاظمی فرزند مهیار کد نامزد ۶۷۶
– ۱۹۵ آقای فرزاد کرمی طالقانی فرزند عینعلی کد نامزد ۶۷۸
– ۱۹۶ آقای میلاد کریمی فرزند بهروز کد نامزد ۶۷۹
– ۱۹۷ آقای امیررضا کریمی آذری فرزند فریدون کد نامزد ۶۸۱
– ۱۹۸ آقای سعید کریمی پرمهر فرزند عدالت کد نامزد ۶۸۲
– ۱۹۹ آقای حسن کریمی کرنق فرزند عوضعلی کد نامزد ۶۸۴
– ۲۰۰ آقای سجاد کریمی لاسکی فرزند حبیب کد نامزد ۶۸۵
– ۲۰۱ آقای فرزین کوچکی گل افزانی فرزند هادی کد نامزد ۶۸۶
– ۲۰۲ آقای علی اکبر کیانی نژاد مشهور به پوریا فرزند علی کد نامزد ۶۸۷
– ۲۰۳ خانم معصومه گل زاده فرزند هادی کد نامزد ۶۸۹
– ۲۰۴ خانم مریم گیلان پور فرزند رمضان کد نامزد ۶۹۱
– ۲۰۵ آقای میرحسین مؤمنی زاده فرزند میرشمس کد نامزد ۶۹۲
– ۲۰۶ آقای میلاد محبوب ملکسری مشهور به میلاد فرزند شریف کد نامزد ۶۹۵
– ۲۰۷ آقای امید محبى اصل فرزند محمدحسین کد نامزد ۶۹۶
– ۲۰۸ آقای سیدمجید محجوب خطیبانی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۶۹۷
– ۲۰۹ آقای علیرضا محرر فرزند قربانعلی کد نامزد ۶۹۸
– ۲۱۰ آقای مجید محمدپور فرزند محمدعلی کد نامزد ۷۱۲
– ۲۱۱ آقای عباس محمدزاده پردسری مشهور به مسعود فرزند احمد کد نامزد ۷۱۴
– ۲۱۲ آقای رضا محمدزاده پیشوری فرزند احمد کد نامزد ۷۱۵
– ۲۱۳ آقای عرفان محمدی فرزند محمد کد نامزد ۷۱۶
– ۲۱۴ آقای محسن محمدی لیافوئی فرزند حسین کد نامزد ۷۱۹
– ۲۱۵ آقای طهمورس محمدی نوده فرزند ارسلان کد نامزد ۷۲۱
– ۲۱۶ آقای محمدباقر محمدی نوده فرزند ارسلان کد نامزد ۷۲۴
– ۲۱۷ آقای سامان محمودی فرزند محمد کد نامزد ۷۲۶
– ۲۱۸ آقای محمد محمودیان فرزند بهلول کد نامزد ۷۲۷
– ۲۱۹ آقای مهران محمودی ضیابری فرزند محمد کد نامزد ۷۲۸
– ۲۲۰ آقای علیرضا مددی مژدهی مشهور به على مددی فرزند مرتضی کد نامزد ۷۲۹
– ۲۲۱ آقای محمدجواد مرادی کلارده فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۷۴۱
– ۲۲۲ آقای حسین مرزوان فرزند صفرعلی کد نامزد ۷۴۲
– ۲۲۳ آقای احمد مسیبی احمدسرائی مشهور به میثم فرزند علی کد نامزد ۷۴۶
– ۲۲۴ آقای حسین مطهری طشی فرزند منصور کد نامزد ۷۴۸
– ۲۲۵ آقای رضا مظفری ثابتی فرزند مهدی کد نامزد ۷۴۹
– ۲۲۶ آقای رضا معارفی فرزند محمد کد نامزد ۷۵۱
– ۲۲۷ آقای محسن معارفی فرزند محمود کد نامزد ۷۵۲
– ۲۲۸ آقای سینا مقدادی کاسانی فرزند علی اکبر کد نامزد ۷۵۴
– ۲۲۹ آقای جلال مقدس فرزند رمضانعلی کد نامزد ۷۵۶
– ۲۳۰ آقای بهزاد مقدم نیا مشهور به بهزاد فرزند حسن کد نامزد ۷۵۷
– ۲۳۱ آقای علی اصغر مکرم رفتاری مشهور به رحیم فرزند علی اکبر کد نامزد ۷۵۸
– ۲۳۲ آقای محمدحسن مکرم رفتاری فرزند علی اصغر کد نامزد ۷۵۹
– ۲۳۳ آقای محمدعلی مکرم رفتاری مشهور به مهیار فرزند علی اصغر کد نامزد ۷۶۱
– ۲۳۴ آقای میلاد ملکی تکرمی فرزند علیرضا کد نامزد ۷۶۲
– ۲۳۵ آقای حسین ملکی میخوش فرزند خانحسین کد نامزد ۷۶۴
– ۲۳۶ خانم مریم منصوری فرزند حیدر کد نامزد ۷۶۵
– ۲۳۷ خانم شریعت مهدوی لیف شاگرد فرزند محمدکاظم کد نامزد ۷۶۷
– ۲۳۸ آقای عباس مهدوی نرگسی فرزند وحیدرضا کد نامزد ۷۶۸
– ۲۳۹ آقای ایمان مهدی نژاد فرزند محمد کد نامزد ۷۶۹
– ۲۴۰ آقای مهرداد مهرگان فرزند مسیح کد نامزد ۷۸۱
– ۲۴۱ آقای سیدمحسن موسوی فرزند مرحوم سیدجعفر کد نامزد ۷۸۴
– ۲۴۲ آقای سیدحامد موسوی کلان فرزند میرمصطفی کد نامزد ۷۸۵
– ۲۴۳ آقای سیدداود میرباقری مشهور به کارگردان فرزند سیداحمد کد نامزد ۷۸۷
– ۲۴۴ آقای حسین میربلوک لیڃائی فرزند حسن کد نامزد ۷۸۹
– ۲۴۵ خانم سیده زهرا میرحسینی لاکانی مشهور به متین فرزند میریحی کد نامزد ۷۹۱
– ۲۴۶ آقای مجتبی میرزائی فرزند فرخ کد نامزد ۷۹۲
– ۲۴۷ آقای سجاد میرزائی سین فرزند قلی کد نامزد ۷۹۴
– ۲۴۸ آقای مجتبی میره جینی مشهور به یاشار فرزند ایرج کد نامزد ۷۹۵
– ۲۴۹ آقای یوسف میره جینی مشهور به آقای هواشناس فرزند محمد کد نامزد ۷۹۶
– ۲۵۰ آقای محمدعلی ناصری کنارسری فرزند علی کد نامزد ۷۹۷
– ۲۵۱ خانم سیده کلثوم ناصری کوهی مشهور به خانم سادات فرزند سیدجعفر کد نامزد ۷۹۸
– ۲۵۲ آقای سعید ناطقی کوجلی فرزند شاهین کد نامزد ۸۱۲
– ۲۵۳ آقای افشین ناظمی ثابت صومعه سرائی فرزند علی اکبر کد نامزد ۸۱۴
– ۲۵۴ خانم زهرا نامورعربانی فرزند جمشید کد نامزد ۸۱۵
– ۲۵۵ آقای مرتضی نجدی گورابی مشهور به مهران فرزند حسین کد نامزد ۸۱۶
– ۲۵۶ آقای عابد نجومی ریک مشهور به عابد فرزند حیدر کد نامزد ۸۱۷
– ۲۵۷ آقای عرفان ندائی پس ویشه فرزند حجت کد نامزد ۸۱۸
– ۲۵۸ آقای کیهان نصررمزی فرزند حسن کد نامزد ۸۲۱
– ۲۵۹ آقای هوفر نقشی فرزند محمدنقی کد نامزد ۸۲۶
– ۲۶۰ آقای راشد نقی پورلاسکی فرزند کرم کد نامزد ۸۲۷
– ۲۶۱ آقای آرمان نوتاراج زاده کل تپه فرزند شهرام کد نامزد ۸۲۸
– ۲۶۲ آقای بیژن نوروزی فرزند ذبیح اله کد نامزد ۸۴۱
– ۲۶۳ آقای مهدی نوری هریس مشهور به رضا فرزند محمد کد نامزد ۸۴۲
– ۲۶۴ آقای مسعود نیک چهره گل افزائی فرزند یوسف کد نامزد ۸۴۵
– ۲۶۵ آقای حسن نیک خواه ذوالپیرانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۴۶
– ۲۶۶ آقای محسن نیکروان فرزند غلامرضا کد نامزد ۸۴۷
– ۲۶۷ آقای جلال نیک فطرت شالدهی فرزند مهدی کد نامزد ۸۴۸
– ۲۶۸ آقای ابراهیم نیک نام فرزند جلال کد نامزد ۸۵۱
– ۲۶۹ آقای کاظم نیکومنش مشهور به نودهى فرزند غلامعلی کد نامزد ۸۵۲
– ۲۷۰ آقای پدرام هادی زاده قاضیانی مشهور به حسام فرزند حسین کد نامزد ۸۵۴
– ۲۷۱ خانم مریم هاساواری فرزند سیف الدین کد نامزد ۸۵۶
– ۲۷۲ آقای نقی هدایتی فرزند علی اصغر کد نامزد ۸۵۷
– ۲۷۳ آقای حمید همت پور فرزند قربانعلی کد نامزد ۸۵۸
– ۲۷۴ آقای قنبر همتی فرزند رضا کد نامزد ۸۵۹
– ۲۷۵ آقای علی هندی چولابی فرزند مرتضی کد نامزد ۸۶۱
– ۲۷۶ آقای محمدحسین واثق کارگرنیا مشهور به حسین کارگرنیا فرزند محمدعلی کد نامزد ۸۶۲
– ۲۷۷ آقای احمد واعظی نسب فرزند حسینعلی کد نامزد ۸۶۴
– ۲۷۸ آقای مرتضی ورزل دوست کتیگری مشهور به مهرداد-ورزل دوست فرزند مظاهر کد نامزد ۸۶۷
– ۲۷۹ آقای محمد وفائی آجی بیشه فرزند محمدعلی کد نامزد ۸۶۸
– ۲۸۰ آقای مهرداد یعقوبی مرکیه فرزند سلطانعلی کد نامزد ۸۶۹
– ۲۸۱ آقای عظیم یگانه مشهور به سعید فرزند رمضانعلی کد نامزد ۸۷۱
– ۲۸۲ آقای رضا یگانه جولاتی فرزند محمد کد نامزد ۸۷۲
– ۲۸۳ آقای ابراهیم یوسفی مشهور به سعید فرزند خداشیرین کد نامزد ۸۷۴
توجه :
-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
علی فتح اللهی میانکوه فرماندار شهرستان رشت

Share