ارتقای مرتبه علمی پنج عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

در سومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان در سال ۱۴۰۰ که در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد با ارتقای مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در سومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان در سال ۱۴۰۰ که در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد با ارتقای مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:

– دکتر محمد قدمیاری عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به مرتبه استادی
– دکتر محمود رنجبر عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارتقا به مرتبه دانشیاری
– دکتر حسن چاوشیان عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارتقا به مرتبه دانشیاری
– دکتر شهرام شفیعی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ارتقا به مرتبه دانشیاری
– دکتر حجت اله زمانی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه دانشیاری

Share