آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهرهای ماکلوان و ماسوله

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه‌های انتخابیه شهرهای ماکلوان و ماسوله می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه‌های انتخابیه شهرهای ماکلوان و ماسوله می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

اسامی نهایی کاندیدای شورای شهر ماکلوان به شرح زیر است:

اسامی نهایی کاندیدای شورای شهر ماسوله به شرح زیر است:

توجه:

۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای شهرهای ماکلوان و ماسوله ۵ نفر است. رای دهندگان در روز أخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

۲ -هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری فومن در اجرای ماده ۴۸ قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، آماده دریافت شکایت انتخاباتی می‌باشد.

Share