۶ تهیه‌کننده‌ای که سریال‌های تلویزیون را قبضه کردند!

سیاست صداوسیما در یک‌دهه اخیر، ساختن سریال‌های بیشتر و نه بهتر شده است. نکته مهم در این بین حضور تهیه‌کنندگان تلویزیونی به‌عنوان بازوی اصلی این خط تولید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بررسی سریال‌های یک دهه اخیر نشان می‌دهد برخی تهیه‌کنندگان، سریال‌های تلویزیون را قبضه کرده‌اند.

سیاست صداوسیما در یک‌دهه اخیر، ساختن سریال‌های بیشتر و نه بهتر شده است.

نکته مهم در این بین حضور تهیه‌کنندگان تلویزیونی به‌عنوان بازوی اصلی این خط تولید است.

تهیه‌کنندگانی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد و تنوع‌شان از تعداد انگشتان دو دست بیشتر نیست.

 

Share