شفافیت در امور سرلوحه ریاست علوی در شورا

شفافیت و ستاد ستیزی را میتوان نقطه عطف مدیریت سید امیر حسین علوی در ۸ سال اخیر در شورای اسلامی شهر رشت قلمداد نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شورای پنجم رشت درحالی آخرین روزهای خود را سپری می کند که طی ۴ سال گذشته روزهای متفاوتی را پشت سر گذراند.

نگاهی گذرا به رویکرد شورا در موضوعات مختلف نظیر انتخاب و برخورد با شهرداران، بررسی طرح ها و لوایح، ارتباط با خبرنگاران، شفافیت در امور و… نشانگر این است که نحوه مدیریت جلسات که برعهده ریاست شورا بوده تاثیر زیادی بر خروجی جلسات داشته است.

بر همین اساس شاهد این بودیم که در دو سال نخست پنجمین دوره که توام با ریاست سیدامیرحسین علوی بر شورا بود، شاهد پخش زنده جلسات صحن شورا، انتشار تمامی مصوبات و صورتجلسات صحن، انتشار بودجه به زبان ساده برای عموم شهروندان و ارائه طرح و راه اندازی واحد حسابرسی و خزانه داری شهرداری بودیم که به نوعی شفافیت در شورا و شهرداری رشت بنا نهاده شد و همین امر نیز یکی از نقاط عطف مدیریت علوی است.

تدوین برنامه شورای راهبردی، تدوین نقشه مهندسی فرهنگی، پیگیری جمع آوری آبهای سطحی، پیگیری مطالبات ملی رودخانه ها و سراوان، برگزاری میز خدمت در محلات کمتر توسعه یافته شهر، راه اندازی خانه مشروطه، تملک و مرمت خانه های تاریخی و کاروانسراها و … از دیگر اقداماتی بود که در همان ۲ سال اول شورای پنجم برای شهروندان نمود بیشتری داشت.

Share