تاکید اساسی در مقوله کارشناسی رسمی موضوع آموزش کارشناسان است

رئیس کل دادگستری گیلان در مراسم اتیان سوگند کارشناسان رسمی دادگستری گیلان، آموزش کارشناسان رسمی در رشته‌های گوناگون را امری ضروری دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری استان گیلان در مراسم اتیان سوگند کارشناسان رسمی دادگستری گیلان، با تاکید بر اهمیت امر کارشناسی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، آموزش کارشناسان رسمی در رشته‌های گوناگون را امری ضروری دانست.

حجت‌الاسلام خلیلی جامعه کارشناسان رسمی را در حال توسعه و گسترش دانست و اظهار داشت: تاکید اساسی در مقوله کارشناسی رسمی موضوع آموزش کارشناسان است.

وی با بیان لزوم مطالعه و کسب علم در رشته کارشناسی گفت: اظهارنظر کارشناسی در حوزه نامرتبط و بدون مطالعه کافی و تحقیق جامع و ارایه نظر غیردقیق درباره موضوع کارشناسی حرام است.

سید خلیل واحدی مقدم، معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم آموزش کارشناسان رسمی، عمده تخلفات مطرح در امر کارشناسی را ناشی از عدم آگاهی کارشناس دانست و تصریح کرد: لازم است کارشناسان در حیطه صلاحیت فنی خود و بر مبنای قوانین و مقررات نظر کارشناسی ارایه کنند.

واحدی مقدم تعامل و همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اغلب کارشناسان رسمی دارای سال‌ها تجربه در رشته کارشناسی خود و افرادی موجه هستند.

Share