مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان:

با رشد و شکوفایی صنایع کوچک به توسعه اقتصادی خواهیم رسید

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت: با رشد و شکوفایی صنایع کوچک به توسعه اقتصادی خواهیم رسید. صنایع کوچک با توجه به سرمایه اولیه پایین ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت: با رشد و شکوفایی صنایع کوچک به توسعه اقتصادی خواهیم رسید. صنایع کوچک با توجه به سرمایه اولیه پایین ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارد.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان در خصوص اهمیت و جایگاه صنایع کوچک بیان داشت: صنایع کوچک با توجه به سرمایه اولیه پایینی که نیاز دارد، فشار مالی سنگینی به دولت وارد نمی‌کند اما در مقابل ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارد.

سعیدی کیا افزود: در عصر توسعه نقش افرینی صنایع کوچک قرار داریم، یک چهارم اشتغال کل جهان و یک سوم مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع کوچک است.

وی در ادامه بیان داشت: اگر به دنبال توسعه و رونق اقتصادی بر مبنای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستیم، باید بدانیم که با توجه به واقعیت اقتصاد ایران سهم بنگاههای کوچک اقتصادی کاملا قابل توجه است و اگر این بخش از اقتصاد به رشد و شکوفایی برسد، قطعا به توسعه اقتصادی هم خواهیم رسید.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی در کشور گفت: اصلی‌ترین بخش اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی در کشور توجه به توانمندیهای داخلی و دستیابی به اهداف صادراتی است.

وی در ادامه افزود: می‌طلبد تا با ایجاد نشاط در این بنگاه‌ها به نوعی برای ۹۲ درصد از اشتغال کشور برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم، چون با توسعه اشتغال در این بخش اقتصادی میتوان به افق‌های صادراتی بیشتری دست یافت.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: همه نوع مساعدت نیز در راستای رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاران شهرک‌های صنعتی نیز انجام خواهد گرفت.

Share