گزارش تصویری حال و هوای نوروزی پیاده راه فرهنگی رشت

مهتاب باقرزاده: همزمان با نوروز ۱۴۰۰، پیاده راه فرهنگی رشت با نصب المان های نوروزی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

مهتاب باقرزاده: همزمان با نوروز ۱۴۰۰، پیاده راه فرهنگی رشت با نصب المان های نوروزی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

Share