پخش گاندو ناتمام ماند یا سریال نیمه کاره در کنداکتور قرار گرفت؟

معاون اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور در توییتر نوشت: پخش گاندو ناتمام ماند یا سریال نیمه کاره در کنداکتور قرار گرفت؟ اگر سریال نیمه کاره بود چه انگیزه‌ای سبب شد که گاندو این چنین با سراسیمگی و عجله بر آنان برود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علیرضا معزی، معاون اطلاع‌رسانی رئیس جمهور در پاسخ به جنجال‌های گاندوسازان گفت: نه رئیس جمهور و نه هیچ‌یک از اعضای دولت، نه در جلسه چهارشنبه و نه در هیچ جلسه یا تماسی، نه قبل از پخش و نه در زمان پخش گاندو نه با رئیس نه با سایر مسئولان صداوسیما و نه حتی با منتفذین نظام، گفت و گویی درباره پخش یاعدم پخش این سریال داشته اند، چه رسد به مباحثه و مجادله!

او افزود: آقایان لطف کنند به جای شایعه‌سازی و انحراف افکار عمومی به یک سوال مهم پاسخ دهند: پخش گاندو ناتمام ماند یا سریال نیمه کاره در کنداکتور قرار گرفت؟ اگر سریال نیمه کاره بود چه انگیزه‌ای سبب شد که گاندو این چنین با سراسیمگی و عجله بر آنان برود؟

Share