معاون سازمان آتش نشانی رشت خبر داد:

واژگونی خودروی تیبا و محبوس شدن خانم ۳۶ساله در رشت!

معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه به عللی خودروی تیبا پس از برخورد با خودروی سواری پارک شده در میانه خیابان واژگون و متوقف شد، افزود: این رخداد موجبات محبوس شدن راننده خانم ۳۶ساله تنها سرنشین خودرو را فراهم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، واژگونی و محبوس شدن بانوی جوان در ساعت ۳:۲۴ دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ به مرکز کنترل ۱۲۵ آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

علیزاده، معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه به عللی خودروی تیبا پس از برخورد با خودروی سواری پارک شده در میانه خیابان واژگون و متوقف شد، افزود: این رخداد موجبات محبوس شدن راننده خانم ۳۶ساله تنها سرنشین خودرو را فراهم کرد.

وی به عملیات تیم نجات نسبت به رهاسازی فرد محبوس شده اشاره کرد و گفت: سریعا مصدوم که از ناحیه سرو گردن دچار آسیب شده بود به مراکز درمانی انتقال یافت.

Share