مخالفت یک امام جمعه با سربازی اجباری

امام جمعه لواسان در توئیتی نوشت: اصولا در نظام حکومتی ما، سربازی اجبازی مدل ناکارامدی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید سعید لواسانی، امام جمعه لواسان، در توئیتی با هشتگ سربازی اجباری نوشت: سخن درستی است. اصولا در نظام حکومتی ما، سربازی اجبازی مدل ناکارامدی است و در دو سال وقت جوانان ما را می گیرد و به جای کار مفید درگیر فرآیندی معیوب می شوند و از زندگی عقب می مانند و کشور هم سودی نمی برد. ۳ میلیون مشمول غایب یعنی مقابله جوانان با مدل مذکور.

Share