هشدار دادستان لنگرود به رئیس اداره راهداری درباره پل فلزی شلمان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود نسبت به روند نگهداری پل فلزی شلمان به رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان لنگرود هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیدهاشم میرحسینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود نسبت به روند نگهداری پل فلزی شلمان به رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان لنگرود هشدار داد.

در نامه ای خطاب به رئیس اداره راهداری آمده است:

“با توجه به بازدید مورخ ۲۶/۱۱/۹۹ از پل فلزی شلمان و ملاحظه فرسودگی قسمتهایی از پل و احتمال بروز خطر و حادثه برای شهروندان و در راستای صیانت و حفظ حقوق عامه و رعایت حقوق شهروندی، در اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن به شما تذکر داده می شود ظرف یکماه نسبت به بازسازی پل یاد شده و رفع خطر از آن اقدام و نتیجه به این مرجع گزارش گردد”.

Share