عبدالغفار شجاع کاندیدای شورای شهر انزلی شد

همزمان با ششمین روز از نام نویسی داوطلبان انتخابات شوراها عبدالغفور شجاع نماینده ادوار انزلی در مجلس شورای اسلامی برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نماینده ادوار انزلی در مجلس شورای اسلامی برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد.

همزمان با ششمین روز از نام نویسی داوطلبان انتخابات شوراها عبدالغفار شجاع، نماینده ادوار انزلی در مجلس شورای اسلامی برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد.

شجاع هم اکنون مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه است.

Share