سقوط خودرو از ارتفاع ۱۵ متری و نجات راننده

صبح امروز بانویی ۶۰ ساله، اهل روستای اسکولک که با سواری پراید از روستای حلیمه جان بخش رحمت آباد و بلوکات رودبار عازم روستای خودش بود، با خودرو اش در پیچ مسیر حلیمه جان به آزاد راه رشت – قزوین منحرف و از ارتفاع ۱۵ متری به جاده پایین دست سقوط می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بانوی رودباری پس از سقوط خودرواش از ارتفاع ۱۵ متری ، جان سالم بدر برد.

صبح امروز بانویی ۶۰ ساله، اهل روستای اسکولک که با سواری پراید از روستای حلیمه جان بخش رحمت آباد و بلوکات رودبار عازم روستای خودش بود، با خودرواش در پیچ مسیر حلیمه جان به آزاد راه رشت – قزوین منحرف و از ارتفاع ۱۵ متری به جاده پایین دست سقوط می کند.

خودرو پس از سقوط و واژگونی آسیب دید ولی این بانوی رودباری از این حادثه نجات یافت.

Share