اعداد و ارقام پیشنهادی سه گروه برای مزد ۱۴۰۰:

دولت: ۳۴.۲ افزایش روی همه آیتم‌های مزدی | کارفرمایان: ۳۴ درصد افزایش فقط روی پایه مزد

علی خدایی از اعداد و ارقام پیشنهادی سه گروه مذاکرات مزدی پرده برداشت و اعلام کرد: امیدواریم شنبه توافق نهایی حاصل شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، چهارشنبه (بیستم اسفند) در مناظره‌ای تلویزیونی، یک نمانیده کارگری و یک نماینده کارفرمایی شرکت داشتند. در این مناظره، اعداد و ارقام پیشنهادی سه گروه مذاکره کننده در شورایعالی کار مطرح و از پیشنهادات رونمایی شد.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: تا امروز دو جلسه رسمی شورایعالی کار با موضوع تعیین مزد ۱۴۰۰ برگزار شده اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. قرار هم نبود اعداد و ارقام رسانه‌ای شود اما گروه کارفرمایی، شروع به رسانه‌ای کردن اعداد کرد. باید در نظر داشته باشیم هیچ کدام از این اعداد و ارقام، پیشنهادات اولیه سه گروه نیست بلکه بعد از ساعت‌ها مذاکره و چانه زنی، این اعداد از ظرف هر گروه مطرح شده است. پیشنهاد اولیه کارگران، کارفرمایان و دولت، این اعداد نبوده است.

پیشنهادات چیست؟

خدایی در ادامه به پیشنهادات هر سه گروه پرداخت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها ۳۴.۲ افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است یعنی هم پایه مزد و هم سایر مولفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و ۱۲ هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومانی کارگران با ۱.۳ فرزند به ۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان خواهد رسید. البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف است. آن‌ها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، در آمد کارگر به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی اضافه می‌کند: آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش ۳۴ درصدی صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن سایر آیتم‌ها است و با این حساب، دریافتی کارگران حدود ۷۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

اما پیشنهاد کارگران چیست؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده اما بعد از ساعت‌ها چانه زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد. البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و سایر آیتم هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل ۸۰۰ هزار و خورده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایا مزدی قرار بگیرد.

اختلاف بر سر سایر سطوح مزدی

به گفته وی، اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است که کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، ۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود و نظر گروه دولتی بر افزایش ۲۰ درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان و به اندازه یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزایش یابد.

این نماینده کارگری با تاکید بر اینکه گروهی شروع به هورا کشیدن کرده‌اند که کارفرمایان و دولت با افزایش مزد به اندازه تورم موافقت کرده اند، اضافه می‌کند: نباید خیلی خوشحال باشیم که با افزایش حداقل مزد به اندازه تورم، موافقت کرده‌اند چراکه اگرچه در مورد حداقل مزد، ۳۴ درصد افزایش را پذیرفته‌اند اما در مورد سایر سطوح، اعداد پیشنهادی آن‌ها بسیار پایین است و با نرخ تورم همخوانی ندارد. کارفرمایان تلاش دارند با کاستن از میزان افزایش سایر سطوح مزدی، از کاهش سود خود جلوگیری کنند در حالیکه برای ما نمایندگان کارگری، دستمزد همه کارگران در همه سطوح مزدی اهمیت دارد و باید مزد کارگرانِ سایر سطوح نیز عادلانه و همپای تورم افزایش یابد.

خدایی در ادامه تاکید می‌کند: اینکه می‌گوییم روند مذاکرات فعلی بهتر از سال گذشته است منظورمان این است که روند، منطقی‌تر است و احترام متقابل رعایت می‌شود وگرنه هنوز سر اعداد و ارقام به توافق نرسیده‌ایم حتی اعداد پیشنهادی به هم نزدیک نیست. روند جلسه در دو نشست برگزار شده، منطقی‌تر از سال قبل بوده و همین مساله موجب امیدواری است. رسیدن به توافق دشوار نیست اما اعداد گروه‌های مقابل هنوز رضایت کارگران را جلب نکرده و فاصله این اعداد با خواسته‌های حداقلی ما بسیار است.

او بازهم تاکید می‌کند: برای گروه کارگری، مجموع درآمد همه کارگران مهم است و اگر سایر سطوح به اندازه کافی افزایش نیابد، اصلاً خوب و پذیرفتنی نیست. اما اینکه دولت ۲۰ درصد را برای سایر سطوح پذیرفته، نشان دهنده منطقی بودن مذاکرات است و در این مرحله، می‌توان نسبت به توافق نهایی امیدوار بود.

آیا شنبه مزد تعیین می‌شود؟

خدایی در پاسخ به این سوال که آیا شنبه حتما مزد تعیین می‌شود یا بازهم ممکن است مذاکرات دنباله داشته باشد می‌گوید: گروه کارگری تعیین کننده پایان مذاکرات نیست. ما ترجیح می‌دهیم تا زمانیکه خواسته‌هایمان برآورده نشده به چانه زنی ادامه دهیم. اگر دولت اعلام می‌کند شنبه حتما مزد تعیین می‌شود می‌تواند یک بعد خوشبینانه و یک بعد بدبینانه داشته باشد. در نگاه خوشبینانه، شنبه با درخواست‌های ما موافقت می‌کنند و همه چیز ختم به خیر می‌شود اما در نگاه بدبینانه، پایان روز شنبه رای گیری می‌کنند و مزد را تعیین می‌نمایند که امیدوارم قبل از رسیدن به اجماع و توافق سه طرفه، مذاکرات به پایان نرسد و اتفاق سال قبل تکرار نشود.

او می‌افزاید: من امیدوارم حتی اگر شنبه به توافق نهایی نرسیدیم، مذاکره و چانه زنی ادامه یابد تا زمانی که توافق حاصل شود و اتفاق بد سال گذشته که مزد را با رای گیری و بدون رسیدن به اجماع تعیین کردند، تکرار نشود چراکه‌ عدم توافق نمایندگان کارگری با دستمزد، برای کارگران کشور ناگوار است و نمی‌تواند رضایت آن‌ها را جلب کند.

Share