اینفوگرافیک: کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، برخی از شخصیت‌های سیاسی اعلام کاندیداتوری کردند.

نغمه محمدخواه: با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، برخی از شخصیت‌های سیاسی اعلام کاندیداتوری کردند و شائبه حضور برخی افراد دیگر به گوش می‌رسد؛ به همین علت دیارمیرزا، اسامی محتمل‌ترین گزینه‌های حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

Share