با 15 میلیون تومان صاحب سامانه خورشیدی شوید

فراخوان جلب مشارکت مشترکین پرمصرف بخش خانگی برای احداث سامانه خورشیدی

برای اجرایی نمودن طرح سامانه‌های خورشیدی کوچک مقیاس در قالب برق امید، برای متقاضیان؛ احداثِ یک سامانه با ظرفیت اسمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ وات با حمایت دولت درنظرگرفته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پیرو اطلاعیه صادره از سوی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل ساتبا وعطف به برنامه ریزی انجام شده توسط وزارت نیرو برای ترغیب مشارکت مشترکین پرمصرف بخش خانگی برای اجرایی نمودن طرح سامانه‌های خورشیدی کوچک مقیاس در قالب برق امید، برای متقاضیان؛ احداثِ یک سامانه با ظرفیت اسمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ وات با حمایت دولت درنظرگرفته شده است.
مطابق برآوردهای روز بازار، هزینه احداث یک سامانه خورشیدی خانگی کوچک مقیاس با ظرفیت عملی۶۰۰ وات در حدود ۱۵۰ میلیون ریال ارزیابی شده است. در صورت‌عدم تمایل متقاضی به اجرا با سرمایه شخصی خود، مدل تامین مالی این طرح از طریق اخذ وام از سیستم بانکی (توسط متقاضی) و تقبل سود وام توسط دولت انجام می‌شود و بدیهی است معرفی ضامن (یا ضامنین وام) و همچنین باز پرداخت اقساط اصل وام باید توسط متقاضی انجام پذیرد.
لازم به توضیح است که بر اساس رویه اجرای طرح، مبلغ وام در اختیار شرکت‌های اجرا کننده ذیصلاح قرار گرفته و پروژه اجرایی می‌شود، به عبارت دیگرهیچگونه مبلغی در اختیار متقاضی قرار نمی‌گیرد.
متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به سایت ساتبا، پنجره برق امید درخواست خود را ثبت نمایند.

Share