گزارش تصویری اختتامیه ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر

ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر با معرفی ۴۴ اثر برگزیده در منطقه آزاد انزلی به کار خود پایان داد.

ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر با معرفی ۴۴ اثر برگزیده در منطقه آزاد انزلی به کار خود پایان داد.

Share