بسته خبر خوب دیارمیرزا؛

فیلم| خبرهای خوبی از گیلان که شاید ندیده باشید

بسته خبر خوب دیارمیرزا مروری دارد به مهمترین خبرهای خوبی که طی روزهای گذشته در استان گیلان به وقوع پیوسته است.

گوینده: مهتاب باقرزاده | تدوین: نغمه محمدخواه

دانلود

 

Share