رصد دقیق کیفیت آموزش مجازی دانش آموزان

رحمتی گفت: مسئولان آموزشی موظفند به صورت شبانه‌روزی از کف مدرسه تا بالاترین سطوح اداری وضعیت آموزشی دانش آموزان و نحوه یادگیری آنان را در فضای شاد به طور مستقیم و دقیق بررسی کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: مسئولان آموزشی موظفند به صورت شبانه‌روزی از کف مدرسه تا بالاترین سطوح اداری وضعیت آموزشی دانش آموزان و نحوه یادگیری آنان را در فضای شاد به طور مستقیم و دقیق بررسی کنند.

محمد رحمتی در نشست شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به طراحی اطلس یادگیری چگونگی و میزان دسترسی و یادگیری دانش آموزان از محتواهای درسی، اظهار داشت: ضروری است که با اجرای این برنامه مدیران مدارس چگونگی بهره مندی دانش آموزان از آموزش مجازی را به صورت مستند در اختیار بازرسان کشوری و استانی قرار دهند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش حضوری و غیر قابل جایگزین بودن آن با آموزش در فضای مجازی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش معتقد است ارزشیابی‌های پایه‌های اول و دوم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی به صورت حضوری برگزار شود که قرار است این پیشنهاد به ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ارائه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به استمرار آموزش در دوران کرونا به شیوه‌های مختلف اظهار داشت: استفاده از فضای شاد، برنامه تلویزیونی ایران، درسنامه‌های آموزشی و سامانه تلفن ثابت از این شیوه هاست که در این راستا ۸۵ درصد دانش آموزان گیلانی به فضای آموزشی شاد دسترسی دارند.

رحمتی با اشاره به ضرورت بسط عدالت آموزشی و برخی کمبودهای ناشی ازعدم دسترسی به وسایل ارتباطی خاطرنشان کرد: طرح «هدایت» با هدف بسیج همه امکانات درون و برون سازمانی و مشارکت خیران برای استفاده از همه ظرفیت‌ها در جهت تأمین ابزارهای هوشمند برای دانش آموزان نیازمند اجرا می‌شود.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرروش اظهار داشت: در سال جاری شورای آموزش و پرورش استان ۶۳ مصوبه داشته است که ۸۵ درصد آن‌ها اجرایی شده است.

Share