پادکست | قسمت سوم: محدودیت‌های کرونایی

پس از ۹ ماه از شیوع اپیدیمی کووید ۱۹ برای جلوگیری از انتشار هرچه بیشتر موج سوم کروناویروس ستاد ملی کرونا در نهایت تن به اجرای محدودیتهای شدید داد.

سومین قسمت از پادکست دیارمیرزا درحالی تقدیم شما مخاطبان و همراهان همیشگی دیارمیرزا می شود که کرونا همچنان می تازد و قربانی می گیرد. پس از ۹ ماه از شیوع اپیدیمی کووید ۱۹ برای جلوگیری از انتشار هرچه بیشتر موج سوم کروناویروس ستاد ملی کرونا در نهایت تن به اجرای محدودیتهای شدید و اجرای طرح جامع محدودیت‌های کرونایی از روز شنبه اول آذرماه گرفته است. در بخشی از این پادکست همچنین نظر دکتر حمید سوری متخصص بیماری های عفونی را مرور کرده ایم.

نویسنده: سینا هوشمند / راوی: پریناز جهان مهمانی

دانلود

Share