گزارش تصویری تمرینات داماش گیلان با هدایت امید هرندی

امیرصالح غنجی: پس از در اختیار گرفتن مالکیت داماش توسط سامان سهرابی، تمرینات داماش گیلان با هدایت امید هرندی سرمربی جدید این تیم در دو نوبت صبح و عصر  در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار می شود.

امیرصالح غنجی: پس از در اختیار گرفتن مالکیت داماش توسط سامان سهرابی، تمرینات داماش گیلان با هدایت امید هرندی سرمربی جدید این تیم در دو نوبت صبح و عصر  در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار می شود.

Share