“چفیبر” برای زراعت چوب به گیلان می‎آید

شرکت تولید فیبر ایران در مزایده طرح نرگستان زراعت چوب استان گیلان برنده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شرکت تولید فیبر ایران از نتیجه شرکت در مزایده طرح زراعت جنگل در استان گیلان خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، در مزایده زراعت چوب در یک قطعه ۱۵۲ هکتاری در استان گیلان برنده شده که به مدت ۱۰ سال در اجاره شرکت خواهد بود.

قرارداد اجاره به ازای هر هکتار مبلغ ۶۵ میلیون ریال سالیانه منعقد خواهد شد که هر سال نیز بر اساس نرخ تورم تعدیل خواهد شد.

Share