مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو تشریح کرد:

چرایی کمبود انسولین قلمی در کشور | تولید حدود ۲۰۰ هزار انسولین در ماه

محمدی با بیان اینکه ظرفیت تولیدمان در حوزه انسولین قلمی در ابتدا کم بود، گفت: البته در حال حاضر و به مرور زمان میزان آن به ماهیانه حدود ۲۰۰ هزار تا می‌رسد که به تدریج مقدار آن هم افزایش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو جزئیات چرایی کمبود انسولین قلمی را تشریح کرد.

دکتر سید حیدر محمدی درباره وضعیت تولید انسولین قلمی و علت برخی کمبودها در این حوزه، گفت: در حال حاضر انسولین رگولار و NPH را داریم و میزان موجودی آن کافی است. منتها انسولین ها با توجه به بحث تحریم ها و مشکل نقل و انتقال ارز مقداری دچار کمبود شده است. البته از آنجایی که جایگزین آن در بازار وجود دارد، مشکلی پیش نمی آید و مردم می توانند انسولین های رگولار، NPH و ایزوفان را تهیه کنند.

وی افزود: منتها برای کسانی که فقط تمایل به استفاده از انسولین قلمی دارند، نمونه تولید داخلی این نوع انسولین وارد بازار شده و در کشور وجود دارد و روزبروز بر تعداد آن افزوده می شود. از طرفی واردات این نوع انسولین را هم در یک ماه گذشته افزایش داده ایم.

محمدی ادامه داد: معمولا از هر یک از انواع و بِرَندهای مختلف انسولین قلمی ماهیانه حدود ۷۰۰ هزار تا در کشور مصرف داریم که مصرف آن به دلیل اینکه نمونه خارجی آن وارد پوشش بیمه ای شد، بسیار زیاد شد و متاسفانه مصرف نمونه های انسولین ویالی تولید داخل کاهش یافت.

وی با بیان اینکه معتقدم پوشش بیمه ای انسولین قلمی خارجی و وارداتی سیاست اشتباهی بود، گفت: باید تفاوتی میان پوشش بیمه ای انسولین های وارداتی با نمونه های انسولین تولید داخلی وجود داشته باشد. به هر حال کاری بود که انجام شد و به تبع آن مردم هم به سمت مصرف انسولین قلمی خارجی رفتند. به هر حال ما به تولیدکنندگان انسولین قلمی در کشور اعلام کرده ایم که تولید انسولین قلمی را افزایش دهند و مبلغ آن را هم پایین تر آوریم تا به سازمان های بیمه گر فشاری وارد نشود، اما در حال حاضر با مقدار انسولین قلمی که واردات کرده ایم و تولید هم در حال افزایش است، مشکل کمبود رفع می شود.

محمدی با بیان اینکه ظرفیت تولیدمان در حوزه انسولین قلمی در ابتدا کم بود، گفت: البته در حال حاضر و به مرور زمان میزان آن به ماهیانه حدود ۲۰۰ هزار تا می رسد که به تدریج مقدار آن هم افزایش خواهد یافت.

وی درباره احتمال بازنگری در سیاست پوشش بیمه ای انسولین قلمی خارجی، گفت: به نظر من باید این اتفاق بیفتد، اما به شرط اینکه تمام سیستم های موثر در این حوزه موافق باشند و باید در شورای عالی بیمه تصمیم گیری شود و البته به شرط اینکه تولیدکنندگان داخلی بتوانند میزان مورد نیاز برای مصرف کشور را در این حوزه تامین کنند.‌ البته ویال آن اکنون موجود است. در عین حال انسولین قلمی هم در میان داروخانه های منتخب توزیع می شود.

Share