فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری با تمام ظرفیت|مناطق آسفالت مورد نیازشان را مطالبه کنند

سرپرست شهرداری رشت خاطرنشان کرد: مناطق شهرداری می‌توانند آسفالت مورد نیاز خود را از سازمان عمران شهرداری درخواست کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت به صورت سرزده از کارخانه آسفالت شهرداری رشت بازدید کرد.

مهندس عطایی در جریان این بازدید اظهار کرد: باید از شرایط مناسب آب و هوایی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و آسفالت به خوبی استفاده شود.

وی تصریح کرد: دو کارخانه‌های آسفالت سازمان عمران شهرداری با تمام ظرفیت در حال فعالیت بوده و به مقدار کافی قیر و مصالح مورد نیاز تامین شده است.

سرپرست شهرداری رشت خاطرنشان کرد: مناطق شهرداری می‌توانند آسفالت مورد نیاز خود را از سازمان عمران شهرداری درخواست کنند و سازمان عمران نیز آمادگی لازم را برای اجرای آسفالت کافی در سطح شهر دارد.

سرپرست شهرداری رشت در جریان این بازدید طی تماس تلفنی با مدیران مناطق پنج‌گانه شهرداری تاکید کرد: آسفالت مورد نیاز خود را از سازمان عمران شهرداری مطالبه کنند و در صورت کوتاهی هیچ عذری پذیرفتنی نیست.

Share