انتقاد فرماندار رشت از روند طولانی استعلامات صدور پروانه ساختمانی روستایی

فرماندار رشت با انتقاد از اطاله روند اداری استعلام های پروانه ساختمانی، تاکید کرد: باید با استفاده از ظرفیت دهیاری ها و تغییر برخی از رویکردها زمینه تسریع در روند پاسخ به استعلام ها فراهم شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی فتح اللهی در جلسه کارگروه پیگیری تخلفات ساختمانی شهرستان رشت با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد کارشناسانه و همه جانبه نگر نسبت به مسائل، تصریح کرد: باید دلایل وقوع تخلفات ساختمانی به صورت ریشه ای بررسی شود و تا زمانی که این امر محقق نشود نمی توان در زمینه کنترل تخلفات ساختمانی موفق بود.

وی مشکلات اقتصادی جامعه روستایی و فروش زمین های روستایی به افراد غیر بومی با قیمتی ارزان را از جمله این عوامل برشمرد و خاطرنشان ساخت: تقسیم اراضی کشاورزی براساس قانون ارث و میراث را از دیگر عواملی دانست که منجر به صرفه نبودن کشاورزی و در نهایت تغییر کاربری آن می شود.

فرماندار رشت با انتقاد از طولانی بودن روند استعلامات اداری بنیاد مسکن جهت صدور پروانه ساختمانی، افزود: باید شرایطی فراهم شود در روند استعلامات پروانه ساختمانی تسریع شود و در این مسیر می توان با تفویض برخی از موارد به دهیاری ها، از ظرفیت دهیاری ها استفاده کرد.

فتح اللهی با بیان اینکه باید رویکرد توسعه گرایانه به مسائل داشته باشیم، تصریح کرد: وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ و تکیه شهرداری ها  و دهیاری ها به درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی، خود از جمله مواردی است که  زمینه بروز تخلفات ساختمانی را ایجاد می کند، بنابراین در این زمینه نیازمند تغییر برخی از قوانین و رویکردها هستیم.

Share