شهرداری رشت و سازمان همیاری شهرداری های گیلان تفاهمنامه همکاری امضا کردند

ناصر حاج محمدی به عنوان شهردار رشت و آیت کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیلان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ناصر حاج محمدی به عنوان شهردار رشت و آیت کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

این تفاهمنامه برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیلان در رشت به امضای طرفین رسیده است.

بر پایه این‌ گزارش در تفاهمنامه آمده که با اختصاص یک قطعه زمین حدود پنج هکتار در جاده جیرده برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیلان، شهرداری رشت و سازمان همیاری شهرداریها مشارکت خواهند نمود.

همچنین یکی از مفاد تفاهمنامه یاد شده دریافت قدرالسهم شهرداری برای اختصاص زمین، ارائه خدمات عمومی و عمرانی برای ساخت و دریافت قدرالسهم سازمان همیاری شهرداریهای گیلان برای برند نمایشگاه بین المللی و هزینه های ساخت و تامین تجهیزات نمایشگاهی خواهد بود.

طرفین امضا کننده این تفاهمنامه مکلف شده اند تا مجوزهای لازم را از شورای اسلامی شهر رشت دریافت کرده و نسبت به تهیه و تدوین طرح سایت اقدام نمایند.

گفتنی است این تفاهمنامه همکاری به امضای حاج محمدی شهردار رشت و آیت کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان رسیده است

Share