درخواست عضو شورا برای بررسی علت معافیت از سربازی شهردار رشت!

درحالی که شایعه استعفای شهردار رشت تکذیب شده، اعضای شورا در جدیدترین اقدام خواستار شفاف سازی در رابطه با کارت پایان خدمت ناصر حاج محمدی شده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این روزها درحالی فشار بر شهردار رشت شدت گرفته است که در جدیدترین اقدام عضو شورا خواستار شفاف سازی در رابطه با کارت پایان خدمت ناصر حاج محمدی شده اند.

اگرچه طی ماه های اخیر شاهد تغییر در ترکیب حامیان و مخالفان شهردار رشت بوده ایم اما ناصر حاج محمدی در یک بازه زمانی کوتاه ۳ بار مورد طرح سوال قرار گرفته است و برای استیضاح و برکناری به ۸ رای اعضای شورا نیازمند است.

در آخرین جلسه شورای شهر رشت، بهراد ذاکری از بازداشت یکی از مشاورین شهردار رشت خبر داد و خواستار توضیحات حاج محمدی در این رابطه شد.

طرح استیضاح شهردار رشت درحالی باید این هفته به رای اعضای شورا گذاشته شود که در جدیدترین اقدام کار به شفافیت در رابطه با علت معافیت از سربازی شهردار رشت نیز کشیده شده است. باید ببینیم که واکنش ناصر حاج محمدی و اعضای شورا به این درخواست چیست!

گفتنی است، بهراد ذاکری تنها عضو شورا بوده است که در ماجرای انتخاب شهردار به ناصر حاج محمدی رای نداد!

Share