مائده هاشمی رئیس شورای شهر کومله شد

سیده مائده هاشمی به عنوان رییس شورای اسلامی شهر کومله در سال پایانی فعالیت شورای پنجم انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه انتخابات هیات رییسه سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی شهر کومله با حضور اعضاء و نماینده فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد.

با رای گیری داخلی، سیده مائده هاشمی به عنوان رییس شورای اسلامی شهر کومله در سال پایانی فعالیت شورای پنجم انتخاب شد.

 صادق عظیمی به عنوان نایب رییس، حسن (کوروش) امیدی راد به عنوان خزانه دار، مسلم نیکنام به عنوان منشی و ساسان معصومی به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر کومله انتخاب شدند.

Share